აჭარაში ვაზის იშვიათი ჯიშებისადმი ინტერესი იზრდება