ბადიაურში ღვინის ქარხანასთან კილომეტრიანი რიგები დგას