"ქართული ღვინის გზამკვლევი 2014" - ტრადიცია გრძელდება