მალხაზ ხარბედია: “რუსეთში უნდა დასრულდეს საბჭოთა ეპოქის ქართული ღვინოების ნოსტალგიური იმიჯი”