ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელები "საომრად" ემზადებიან