2020 წლისთვის სომხეთში სამჯერ მეტი ღვინის წარმოებას გეგმავენ