ანონსი – საფრანგეთის ღვინის რეგიონები – ლექცია ღვინის კლუბში