ანონსი – "ველური ვაზის შესწავლა საქართველოში" – ღვინის კლუბის ლექცია