ქართველი ნატურალისტი მეღვინეების ფრანგული თავგადასავალი