წითელი ღვინო ხორცის მავნე ზემოქმედებას ანეიტრალებს