მაქსიმე რამიშვილი – გურიის, სამეგრელოს და აჭარის ვაზის ჯიშები – 1948