რომელი ტიპის მშრალ თეთრ ღვინოს ანიჭებთ უპირატესობას?