„ქართული ლიტერატურა მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ“ (1)