დარელ კორტის მოხსენება ქვევრის I საერთაშორისო სიმპოზიუმზე