აკადემიკოს ნოდარ ჩხარტიშვილის მოხსენება ღვინის კლუბში