ავსტრალიაში ღვინის წარმოების შემცირებას ვარაუდობენ