ნავარა - საძაგელი იხვის ჭუკიდან წარმატებულ იხვობამდე