"ქართველი კაცი, ღვინის ქვევრი და ბოჩკა" და სხვა ტექსტები