ზეგაანის და ვაჩნაძიანის ღვინის ქარხნები ყურძნის მიღებას არ აპირებენ