ნუგზარ ქსოვრელი – ექსპერიმენტების გზით ჭეშმარიტებისკენ