აღდგენილი დროთა კავშირი ალავერდის მონასტრის მარანში