შოკოლადი ცხელდება, მაგრამ ინარჩუნებს თავის სინატიფეს